top of page

Group

Public·12 members

Unde Se Elibereaza Carnetul De Asigurari Sociale


Operaţiunea de activare durează maxim 30 de secunde şi constă în înlocuirea codului pin iniţial al cardului (000) cu un cod pin din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Codul pin rămâne în proprietatea asiguratului, la fel ca şi cel de la cardul bancar.Pana in prezent au fost activate in sistem peste 6,2 milioane carduri nationale de asigurari de sanatate
Unde Se Elibereaza Carnetul De Asigurari SocialeAvand in vedere ca lipsa anuntului de pierdere al carnetului de munca reprezinta singurul motiv luat in considerare de intimata la nevalorificarea adeverintelor depuse de contestator ce probeaza vechimea in munca a acestuia si stagiile de cotizare realizate anterior datei de 1. 04. 2001, instanta apreciaza ca este necesar a se da eficienta acestor adeverinte, angajatorii sau orice alti detinatori de arhive fiind direct raspunzatori de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor inscrise in adeverintele pe care le intocmesc si le elibereaza.


Cererea în vederea acordării drepturilor de pensie va fi însoțită de toate documentele prevăzute de legislația română. Vor fi prezentate, în mod obligatoriu, actele din care să rezulte perioadele de activitate desfăşurate în România (carnetul de muncă sau adeverințele eliberate, în condițiile legii, de foștii angajatori din România, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001). Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege. Începând cu 1 aprilie 2001, evidența perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deținută, în format electronic, de casele teritoriale de pensii, iar la nivel central de CNPP.


Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001, data de la care evidența perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deținută, în format electronic, de casele teritoriale de pensii, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege. Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, , este necesar sa-l declare pierdut la Monitorul Oficial si sa se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea reconstituirii vechimii.


Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001, data de la care evidența perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deținută, în format electronic, de casele teritoriale de pensii, iar la nivel central de CNPP, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.


Fata de aceasta situatie si avand in vedere ca reclamantul nu prezinta nici un inceput de dovada scrisa in ceea ce priveste asa-zisa activitate desfasurata la fostul CAP C. , materializata printr-un carnet de pensii si asigurari sociale si/sau in actele doveditoare eliberate de primaria care detine arhiva fostelor unitati agricole cooperatiste, intocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 309 - art. 310 din Codul de procedura civila, astfel incat reconstituirea timpului util la pensie cu martori este o proba inadmisibila.


De altfel, potrivit art. 159 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, pentru perioadele prevazute la art. 16 lit. a) si art. 17 din Legea nr. 263/2010, dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizata pana la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege.


Prin urmare, in mod incorect, prima instanta a incuviintat si valorificat proba testimoniala, in conditiile in care timpul util se determina in baza datelor, elementelor si informatiilor din carnetul de pensii si asigurari sociale si/sau in actele doveditoare eliberate de primaria care detine arhiva fostelor unitati agricole cooperatiste.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page