top of page

Group

Public·12 members

Contract Vanzare Cumparare Auto - Cum sa il Completezi si sa il Inregistrezi Corect - Model Word Gratuit


În prezent, atunci când sunt vândute mașini în România de către persoane fizice se folosește un formular tipizat de Contract vânzare cumpărare auto. Dacă cumpărați mașina de la o firmă, nu mai este nevoie de contract, veți primi o factură. Aveți mai jos un link pentru a Descarca Gratuit un Contract Vânzare Cumpărare Auto WORD sau PDF.
Contract Vanzare Cumparare Auto Model WordDe ce sunt 5 contracte de vânzare cumpărare auto: 1 rămâne la impozite și taxe unde a fost înscrisă mașina, 1 exemplar rămâne la vânzător, 1 exemplar ajunge la organul fiscal (fisc) unde va fi înscrisă mașina, 1 exemplar rămâne la cumpărător, 1 exemplar ajunge la poliție pentru înmatriculare.


After that, your contract de hangar companies auto is ready. All you have to do is download it or send it via email. signNow makes signing easier and more convenient since it provides users with numerous additional features like Add Fields, Merge Documents, Invite to Sign, and so on. And because of its cross-platform nature, signNow can be used on any device, PC or smartphone, irrespective of the OS.


If you need to share the contract de hangar companies auto with other people, it is possible to send it by email. With signNow, you cane Sign as many documents per day as you require at a reasonable cost. Start automating your signature workflows right now.


Pentru a ușura această procedură și fără a mai fi nevoie să vă deplasați la un birou de acte, am creat pentru dvs acest produs electronic prin care puteți achiziționa un contract vanzare cumparare auto.


Da, acest contract vanzare cumparare auto model 2016 itl 054, este oferit de către instituțiile oficiale române și este valabil pentru toate mijloacele de transport care se vând și se cumpară pe teritoriul statului Român, atât în cazul celor provenite din România, respectiv transcrierea autoturismelor, cât și în cazul celor provenite din afara țării. Ex: Germania, Franța, Belgia, Anglia, Ungaria, Polonia, etc.


După ce te-ai hotărât să cumperi sau să vinzi un autovehicul, adică lucrurile sunt clare primul lucru pe care trebuie sa-l faci este să închei un contract vanzare cumparare auto. Asta dacă atât vânzătorul cât și cumpărătorul sunt persoane fizice. De asemenea dacă vânzătorul auto este persoană fizică și cumpărătorul este o societate comercială (firmă).


Începând cu 2018, a intrat în vigoare Ordinul nr. 1069/2016 pentru aplicarea HG 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal. Tot atunci s-a impus un acest nou model contract vanzare cumparare auto. Totodată, s-a eliminat necesitatea întocmirii separat a unei fișa de înmatriculare.


Pentru început, trebuie să știi că modelul de contract de vanzare cumparare autoturism cuprinde 5 secțiuni. Evident toate trebuiesc completate. Este bine să citești cu atenție toate detaliile de mai jos ca să fi bine informat.


În cazul în care vânzătorul auto este persoană fizică, la rubrica Subsemnat(ul)/(a) se completează datele din BI/CI ale proprietarului. La completarea rubricilor dint-un contract vanzare cumparare auto, proprietarul persoană fizică se poate identifica prin:


La secțiunea (2) prin persoana care dobândește se întelege cumpărătorul auto. În mod similar, cumpărătorul auto poate fi persoană fizică sau persoană juridică și, în funcție de acest criteriu, într-un contract de vânzare cumpărare auto se completeaza anumite rubrici. Dacă cumpărătorul este persoană fizica atunci la rubrica Subsemnat(ul)/(a) se completează datele din BI/CI ale cumpărătorului auto. În mod similar, cumpărătorul auto se poate identifica prin:


În secțiunea (3) se completează datele autovehiculului care face obiectul operațiunii de vanzare cumparare. Pentru asta, ai nevoie de datele mașinii, respectiv datele din certificatului de înmatriculare (talon auto) și din cartea de identitate a vehiculului (cartea mașinii). Pe rând, trebuie completat toate rubricile respectiv: marca mașinii, tipul (modelul), numărul de identificare (seria de șasiu) șamd până la actul prin care a fost dobândit. În caz de nevoie, ai mai jos un extras dintr-un contract de vânzare cumpărare auto cu secțiunea (3) OBIECTUL CONTRACTULUI completată cu ajutorul DocExpress.


La ultima secțiune (5) se bifează dacă există sau nu anexe la contract. Se bifează DA dacă există și alte acte vanzare cumparare auto cu titlu de anexe. Asta în cazul când părțile au stabilit mai multe clauze decât cele specificate în model contract vanzare cumparare auto impus de lege. De menționat ca modelul impus de Ordinul nr. 1069/2016 este obligatoriu, indiferent dacă parțile încheie sau nu un alt model de contract de vânzare cumpărare auto. În plus, în această secțiune mai trebuie să se completeaze data și locul încheierii contractului. Te poți inspira din acest model contract vanzare cumparare auto completat cu ajutorul DocExpress.


DocExpress a dezvoltat mai multe servicii de acte auto dedicate atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice. Toate actele auto întocmite cu ajutorul DocExpress sunt în conformitate cu legislației în vigoare. Dacă dorești să întocmești actele auto non-stop acesează serviciul Acte auto online. Durează între 5 și maxim 15 minute. Tot ce ai de făcut este sa te logezi pe site și să completezi un document. După completare DocExpress va genera actele tale auto și un ghid privind procedura de vanzare cumparare auto. În plus, la doar un click distanță poți obține instantaneu toate oferte de RCA din România, de la 1 lună până la 12 luni, cu decontare directă sau fără decontare directă și asta fără să mai completezi alte date. Mai simplu nu se poate. Dacă dorești redactarea actelor auto de către experții DocExpress intră pe Redactare acte auto. Serviciile DocExpress sunt disponibile numai pentru vehiculele care sunt deja înmatriculate în România.


Încheiat la data de ............ în localitatea .................. str. ..................... nr. ..... sector ... între următoarele părţi contractante: 1. Prima parte, în calitate de VÂNZĂTOR, este numitul .................... cu domiciliul în ................. str. ................. nr. ...... sect. ........ legitimat cu B.I. seria ...... nr. .............. vinde irevocabil, în calitate de împuternicit cu procura nr. ................ de proprietarului ......................................, AUTOTURISMUL marca ................ nr. de înmatriculare ............. motor seria ................. şasiu nr. ............. . în perfectă stare de funcţionare şi rulare, cu toate accesoriile prevăzute, neaccidentat, fără urme de avarii, nesechestrat sau ipotecat, potrivit principiului "văzut-plăcut". 2. Partea a doua, numitul ................................. în calitate de cumpărător, domiciliat în ............... str. ................. nr. ...... bloc ....... sect. ....., am convenit să cumpăr autoturismul mai sus indicat în starea în care se află, cunoscând că este în perfectă stare de rulare şi funcţionare, cu anexele şi accesoriile din dotare, fără urme de accident sau avarii, cunoscând starea şi provenienţa legală a acestuia, fără a avea de făcut obiecţiuni privitoare la viciile ascunse sau aparente. 3. Preţul vânzării convenite de noi părţile este ..................... USD sumă ce se va achita astăzi data de ...................... în numerar, fiind preţul integral convenit de părţi. 4. Odată cu achitarea preţului se transmite şi posesia vehiculului, a certificatului de înmatriculare, a copiei cărţii de identitate a maşinii, a cheilor de contact, scule, accesorii, roata de rezervă, capace roţi, etc. pe toată durata cât autovehiculul se află la cumpărător. Până la efectuarea radierii din circulaţie şi a achitării taxelor şi impozitelor datorate statului la administraţia financiară, acesta răspunde de toate stricăciunile şi avariile precum şi de dispariţia fortuită a vehiculului. Transferul dreptului de proprietate se va face odată cu predare cărţii de identitate a maşinii şi radierea sa din circulaţie. 5. Alte clauze convenite de noi sunt ........................................


Un contract de vanzare cumparare auto are 5 sectiuni, fiecare cu specificul ei. Pe scurt, intr-un contract auto trebuiesc completate datele oficiale. Asta inseamna datele din buletin si din actele masinii. Daca doresti sa consulti un model contract vanzare cumparare auto completat citeste articolul Contract vanzare cumparare auto. Află cum se completează rapid și fără erori.


Ar fi cateva conditii. Toate documentele vanzatorului, cumparatorului si ale autovehiculului trebuie sa fie valabile si corect intocmite. Nu trebuie sa existe erori in talon, adrese, cartea masinii etc. Din pacate s-au vazut multe astfel de cazuri. In afara de aceasta, singura conditie ar fi ca vanzatorul sa nu aiba datorii la taxe locale. Pentru acesta s-ar putea solicita un certificat fiscal. In mod special pentru cazurile in care vanzarea se face in alte conditii decat cele recomandate de DocExpress. Daca vrei sa afli procedura standard de vanzare cumparare te invitam sa citesti Ghidul DocExpress. De asemenea, te-ar putea ajuta articolul Procedura vanzare-cumparare.


Nu e cea mai mare tragedie. Depinde si in ce moment ai pierdut contractul tau de vanzare cumparare automobil. Pe scurt, ar trebui eliberat un duplicat de la taxe locale. Alternativ se poate relua procedura cu semnarea de catre ambele parti si redepunere la DITL. Situl DRPCIV nu are o procedura in acest sens.


Fiecare institutie implica va aplica o stampila sau altfel spus vizeaza contractul. Astfel, inainte de depunere la DRPCIV, pe contractul auto trebuie sa existe ambele stampilele de la taxe locale. In plus pe contract trebuie inscris si numarul REMTII.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page